• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
4
8
5
6
8
Công tác quản lý đất đai 08 Tháng Mười 2020 2:40:00 CH

Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 176/2003 ngày 29/5/2003 do Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình cấp

 

 

 

Ngày 07/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 736/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 176/2003 ngày 29/5/2003 do Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình cấp đối với nhà đất số 47/40/2 Lũy Bán Bích, phường 20, quận Tân Bình thuộc thửa 35 tờ số 129 bản đồ địa chính chính quy năm 2000 nay thuộc tờ số 48 bản đồ địa chính chính quy năm 2005 (số nhà mới 40/2 Lương Minh Nguyệt, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) cấp cho ông Lại Văn Được, bà Lê Lệ Thủy.

 

 

Lý do: ông Lại Văn Được, bà Lê Lệ Thủy đã làm thất lạc mất bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 176/2003 ngày 29/5/2003 do Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình cấp nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 176/2003 ngày 29/5/2003 do Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình cấp không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 

 

 

 

 

Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00830 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp

 

Ngày 30/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 195/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00830 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 30 tháng 5 năm 2011 cho ông Thái Văn Trường, đối với thửa đất số 75, tờ bản đồ số 31, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi.

 

Lý do: ông Thái Văn Trường đã làm mất bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00830 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 30 tháng 5 năm 2011  không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố

 


Số lượt người xem: 70    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm