• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
6
4
9
9
7
Công tác quản lý đất đai 01 Tháng Chín 2020 3:05:00 CH

Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BA 040948, số vào sổ CH02357 ngày 27/5/2010 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp

 

 

Ngày 28/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 630/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BA 040948, số vào sổ CH02357 ngày 27/5/2010 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp. Đăng ký thay đổi chủ sử dụng ngày 04/12/2019 cho ông (bà) Vũ Quang Báu – Bùi Thị Giào, đối với Căn hộ chung cư số 2-4A Khu Mỹ Cảnh – H14 giai đoạn I, phường Tân Phong, Quạn 7, thuojc 1 phần 1335, tờ 6 TQĐ, phường Tân Phong, Quận 7.

 

 

Lý do:  ông (bà) Vũ Quang Báu – Bùi Thị Giào đã làm mất bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên.

 

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BA 040948, số vào sổ CH02357 ngày 27/5/2010 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp, không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 

 


Số lượt người xem: 110    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm