■  Quy chế phối hợp, quy trình tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích  (01/06)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá đất làm cơ sở để Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Bến Cảng - Bến Nghé nộp tiền thuê đất cho Nhà nước theo quy định  (31/05)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá đất làm cơ sở để Doanh nghiệp tư nhân Thanh Phụng nộp tiền thuê đất cho Nhà nước theo quy định  (31/05)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè  (31/05)
■  Về nghĩa vụ tài chính dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát tại số 2225 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8  (31/05)
■  Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Bãi chôn lấp số 2" tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Phước Hiệp, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh  (30/05)
■  Chất lượng môi trường không khí từ ngày 15/5/2023 đến 21/5/2023  (30/05)
■  Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Trạm Depot - Trung tâm điều hành hệ thống xe buýt điện" phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái Vinbus  (30/05)
■  Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Khách sạn Paragon Sài Gòn" tại địa chỉ số 22 - 24 đường Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1 của Công ty TNHH Khách sạn Paragon Sài Gòn  (30/05)
■  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Tuần 22: Từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023  (29/05)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
8
7
5
8
3
Công tác quản lý đất đai 18 Tháng Giêng 2022 9:25:00 SA

Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu phố chợ tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho
người nhận chuyển nhượng 06 căn hộ (mã nền A4, A5, A6, B3, B6 và D5) và 01 nhà lồng chợ (lô E) tại khu phố chợ xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh do Công ty TNHH
Dịch vụ Thương mại Đông Thành làm chủ đầu tư.

Căn cứ Biên bản kiểm tra lập ngày 05 tháng 3 năm 2021 (gồm các đại diện: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Xây dựng, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đông Thành), Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Chủ đầu tư

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đông Thành hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302030360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 6 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 13 tháng 7 năm 2016.

Địa chỉ trụ sở: số 10 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, quận Phú Nhuận,     thành phố Hồ Chí Minh.

2. Pháp lý sử dụng đất, quy hoạch và đầu tư xây dựng

2.1. Pháp lý sử dụng đất

Quyết định số 299/QĐ-UB ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban       nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao đất cho Công ty TNHH Dịch vụ   Thương mại Đông Thành để đầu tư xây dựng khu phố chợ tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

Quyết định số 6162/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Quyết định số 299/QĐ-UB ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao đất cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đông Thành để đầu tư xây dựng khu phố chợ tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí phân lô số 8837.ĐĐ/CN-TNMT đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm duyệt ngày 21 tháng 9 năm 2016.

2.2. Về Quy hoạch

Văn bản số 4582/KTST-ĐB2 ngày 21 tháng 4 năm 2000 của Kiến trúc sư trưởng thành phố về thỏa thuận quy hoạch chi tiết phân lô 1/500 Khu phố chợ tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô tỷ lệ 1/500 Khu phố chợ Bình Chánh tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về duyệt Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô tỷ lệ 1/500 Khu phố chợ Bình Chánh tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

3. Nghĩa vụ tài chính

Tại Giấy xác nhận số 1962/GXN-CCT ngày 08 tháng 9 năm 2016 của    Chi cục Thuế huyện Bình Chánh xác nhận Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đông Thành đã nộp ngân sách tiền sử dụng đất đối với phần diện tích 2.273,7m2 (đất ở) và 684,3m2 (đất sản xuất kinh doanh) theo Quyết định số 299/QĐ-UB ngày 16 tháng 01 năm 2003 và Quyết định số 6162/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố với tổng số tiền 8.954.787.393 đồng.

4. Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Theo Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô tỷ lệ 1/500 Khu phố chợ Bình Chánh tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đông Thành làm chủ đầu tư, diện tích đất ở là 2.273,7m2, diện tích đất sản xuất kinh doanh (chợ) là 684,3m2, bố trí tổng cộng 33 căn hộ, cụ thể: 07 căn khu A, 14 căn khu B, 05 căn khu C, 07 căn khu D và 01 nhà lồng chợ.

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đông Thành có văn bản số 01/CV-ĐT/2020 đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng tại 06 căn hộ và 01 nhà lồng chợ trong dự án nêu trên.

06 căn hộ và 01 nhà lồng chợ mà Chủ đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng tại dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp tại 07 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chủ đầu tư, cụ thể tại các vị trí sau:

STT

Số thửa

Số tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Số GCN

Ngày cấp

Số nhà

1

207

28

684,3

CT57850

11/10/2016

01 Trịnh Như Khuê

2

190

28

74,2

CT57854

11/10/2016

09 Trịnh Như Khuê

3

191

28

76,0

CT57855

11/10/2016

07 Trịnh Như Khuê

4

192

28

77,9

CT57856

11/10/2016

05 Trịnh Như Khuê

5

197

28

57,3

CT57860

11/10/2016

06 đường số 1

6

202

28

57,5

CT57863

11/10/2016

12 đường số 1

7

217

28

74,4

CT57847

11/10/2016

19 đường số 2

5. Kết quả kiểm tra hiện trạng xây dựng

Đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Xây dựng, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh đã kiểm tra tổng thể hiện trạng đầu tư xây dựng đối với 06 căn nhà và 01 nhà lồng chợ nêu trên. Ghi nhận như sau:

- Vị trí, ranh đất khu đất xây dựng dự án phù hợp theo bản đồ hiện trạng vị trí phân lô số 8837.ĐĐ/CN-TNMT đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm duyệt ngày 21 tháng 9 năm 2016.

- Về đầu tư xây dựng:

+ Dự án đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật như đường nội bộ, vỉa hè, thoát nước (đính kèm Quyết định số 4132/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh);

+ Dự án đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực số 01/ATCL ngày 07 tháng 10 năm 2011 do Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Thành Nam chứng nhận.

+ Dự án đã đăng ký cam kết bảo vệ môi trường theo Thông báo số 900/TB-TNMT ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh.

+ Các căn nhà thuộc thửa 190, 197, 202, 217 xây dựng hoàn thành năm 2017, xây dựng phù hợp với quy định Quản lý kiến trúc đô thị Khu phố chợ Bình Chánh, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh ban hành kèm Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Tuy nhiên phần trang trí sân thượng và mái che sân sau có vi phạm trong xây dựng.

+ 02 căn nhà thuộc thửa 191, 192 Đoàn kiểm tra không vào kiểm tra (không gặp được chủ nhà).

+ Nhà lồng chợ (chợ Đông Thành) xây dựng hoàn thành năm 2002 và đã có Thông báo số 11/TB-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về việc chấp thuận Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đông Thành được tổ chức hoạt động kinh doanh tại chợ Đông Thành, xã Bình Chánh.

+ Các căn nhà và nhà lồng chợ nêu trên đã được cấp số nhà theo Chứng nhận số nhà số 133/CN-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

+ Các căn nhà nêu trên đã bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng.

- Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh xác nhận không có phản ánh vi phạm về đất đai, môi trường tại thời điểm kiểm tra.

- Sở Xây dựng có ý kiến: tại thời điểm kiểm tra các công trình đã xây dựng hoàn thành, xây dựng theo quy chế của Công ty. Tuy nhiên chủ sử dụng cần khắc phục phần trang trí sân thượng và mái che sân sau.

6. Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường

Từ những nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đông Thành:

+ Đối với các căn nhà thuộc thửa 190, 197, 202, 217 có vi phạm trong xây dựng (sai thiết kế, mẫu nhà được duyệt) so với Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô tỷ lệ 1/500 Khu phố chợ Bình Chánh tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh ban hành kèm Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng xử lý việc thay đổi thiết kế mẫu nhà (phần trang trí sân thượng và mái che sân sau). Trường hợp Sở Xây dựng có ý kiến xác nhận các căn nhà này đã hoàn tất khắc phục sai phạm theo quy định pháp luật, Chủ đầu tư liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng đối với các căn nhà này theo quy định.

+ Đối với nhà lồng chợ (chợ Đông Thành), Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đông Thành cung cấp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh đối với nhà lồng chợ nêu trên theo quy định tại Điều 72  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ðất đai năm 2013, được sửa đổi bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2021) để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

+ Liên hệ Cục Thuế thành phố để được hướng dẫn thực hiện trước bạ quyền sở hữu công trình theo quy định.

- Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố:

+ Tiếp nhận hồ sơ đối với nhà lồng chợ thuộc thửa 207 và 04 căn nhà thuộc các thửa 190, 197, 202, 217 nêu trên (sau khi có văn bản của Sở Xây dựng xác nhận 04 căn nhà này đã hoàn tất khắc phục sai phạm theo quy định pháp luật) trong dự án để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng khi căn nhà nêu trên chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thu hồi, chỉnh lý biến động bản chính các Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp đối với các thửa đất của các căn nhà và công trình chợ nêu trên và thực hiện giải chấp (nếu có); thực hiện cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất nêu trên đến Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố./.

 

 

                                                                                                                                                                                                           Phòng Quản lý đất


Số lượt người xem: 787    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm