• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
0
4
2
1
4
9
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 18 Tháng Tư 2018 9:05:00 SA

Ban chỉ đạo Trung ương sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW tại Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

 

 Ngày 17/4/2018,  Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương do đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thành viên Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới” tại Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM. Về phía Thành phố có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Trưởng ban Dân vận thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Trương Quốc Lâm – Phó Trưởng ban Dân vận thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Vũ Hữu Minh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng thành phố.

 

Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thành viên Ban chỉ đạo,  phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT đã báo cáo sơ kết  05 năm triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới” với Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương tại Đảng bộ Sở TN&MT đạt được một số kết quả cơ bản như:

 

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT phát biểu tại hội nghị

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận, Đảng ủy Sở tập trung gắn sát với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trong đó tập trung vào các nội dung quan trọng, các vấn đề người dân, doanh nghiệp bức xúc, các công việc đễ phát sinh tiêu cực. Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo tập trung công tác chuyên môn như giải quyết các bức xúc của người dân và doanh nghiệp, như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, công tác xác định giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tách thửa đất.

 

Đối với lĩnh vực môi trường, di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, quận 12, nhằm làm mô hình điểm để di dời các cơ sở ô nhiễm trong giai đoạn tiếp theo, tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn và thực hiện di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường. Tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các chỉ tiêu của chương trình giảm ô nhiễm môi trường theo Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU ngày 25/10/2016 của Thành ủy và Quyết định số 5927/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020.

 

Công tác tiếp công dân: Ngoài tiếp thường xuyên, Ban Giám đốc Sở có lịch tiếp định kỳ. Những năm gần đây, Sở tiếp nhiều đoàn đông người với nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về tài nguyên và môi trường, đặc biệt là lĩnh vực đất đai luôn có tỉ lệ cao hơn so với các lĩnh vực khác. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên một phần là do chính sách pháp luật về đất đai đã được sửa đổi để giải quyết được những vấn đề vướng mắc, tồn tại trong công tác thu hồi đất, bồi thường, gkiai3 phóng mặt bằng nhưng chưa giải quyết được hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước, chủ đầu tư và người sử sụng đất.

 

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới, Đảng ủy Sở đã ban hành Quyết định số 11-QĐ/ĐU ngày 01/01/2016 phân công đồng chí Phó Bí thư đảng ủy Sở trực tiếp theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền; Quyết định số 03-QĐ/ĐU ngày 23/7/2015 kiện toàn Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở. Ở các đơn vị trực thuộc, việc phân công lãnh đạo phụ trách công tác dnân vận chính quyền cũng được đảng ủy Sở quan tâm chỉ đạo và có phân công người phụ trách cụ thể.

 

Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể đối với công tác dân vận, gắn công tác dân vận với việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành đảng bộ Sở hang năm tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác vận động nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dân vận phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, điều kiện của Sở; tạo ra những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động về công tác dân vận.

 

Trong năm qua, Ban Chấp hành các Đoàn thể đã giới thiệu nhiều tập thể, cá nhân tuyên dương điển hình “Dân vận khéo”; Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Sở phối hợp xét và trao giải thưởng 02 giỏi: “Giỏi chuyên môn, giỏi hoạt động” dành cho công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của Sở.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận thời gian qua, Đảng ủy Sở tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Chi bộ, chính quyền và các đoàn thể Sở về công tác dân vận, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo công tác có hiệu quả hơn. Thường xuyên sửa đổi lế lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong công chức, viên chức, người lao động; tăng cường công tác cải cách hành chính, chú trọng công khai, minh bạch và thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính; tăng cường công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại với người dân và doanh nghiệp; việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Tập trung xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, trong 5 tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong các phòng, ban, đơn vị. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trở thành nề nếp.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Kết luật buổi giám sát, Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thành viên Ban chỉ đạo đã ghi nhân những kết quả tích cực mà Đảng bộ Sở TN&MT đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW trong ngành tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh và nhất trí với những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ Sở TN&MT đã đặt ra trong thời gian tới. Đồng thời, cần tập trung giải quyết tốt công tác quy hoạch đất đai; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác tham mưu giải quyết khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Trưởng ban Dân vận thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Trưởng ban Dân vận thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Đảng bộ Sở TN&MT  cần tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát để bổ sung một số các số liệu vào báo cáo cho hoàn chỉnh, đặc biệt là việc chỉ đạo trong kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh./.

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 1508    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm