• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
0
4
2
0
4
8
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 24 Tháng Tám 2018 11:15:00 SA

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XII

 

 

 

 

Ông Phan Hải Hồ - Tiến sỹ, Giảng viên chính Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo quán triệt Nghị quyết

 

Ngày 24/8/2018, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 150 đảng viên, công chức, người lao động.

 

Đảng viên Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 

Ông Phan Hải Hồ - Tiến sỹ, Giảng viên chính Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo quán triệt các nội dung trọng tâm, những điểm mới của các Nghị quyết của Hội nghị TW7 khóa XII. Trong đó, ông Phan Hải Hồ đã tập trung đi sâu vào phân tích, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

 

Văn phòng Sở

 

 


Số lượt người xem: 1132    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm