• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
2
0
2
2
9
8
Thông tin cần biết 07 Tháng Chín 2023 9:10:00 SA

Tăng cường triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố; UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức tăng cường triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.

 

Theo đó, các sở, ban, ngành Thành phố; UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức rà soát, chủ động ban hành và công bố công khai Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình (đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị ban hành Quy chế nội bộ), trong đó phân công cho các đơn vị, cán bộ, công chức làm đầu mối cung cấp thông tin phù hợp với phạm vi, khối lượng thông tin cung cấp của từng cơ quan, đơn vị.

 

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin; rà soát, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị mình.

 

Thường xuyên cập nhật và công khai Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện; tổ chức xây dựng và duy trì chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan.

 

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tinh hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại cơ quan, địa phương mình; chỉ đạo đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin trong việc xử lý, phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm.

 

UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND TP ban hành mẫu Quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức khác có liên quan trọng việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, đảm bảo sự thống nhất của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP trong việc thi hành Luật

 

Duy trì, nâng cấp, vận hành hiệu quả Công Trang thông tin điện tử của UBND TP và các sở, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức; Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc tổ chức tập huấn chuyên sâu về cung cấp thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối cung cấp thông tin.

 

Sở Nội vụ được yêu cầu rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp bố trí phù hợp với nhiệm vụ được giao làm đầu mỗi cung cấp thông tin; ưu tiên bố trí cán bộ có kinh nghiệm làm công tác pháp luật và có hiểu biết về công nghệ thông tin; đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn chuyên sâu về việc cung cấp thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối cung cấp thông tin theo nhiệm vụ được phân công.

 

UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và nội dung chỉ đạo nêu trên đến UBND xã, phường, thị trấn thuộc địa bản quản lý…

 

ZUKI

 

Nguồn: HCM CityWeb


Số lượt người xem: 279    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm