• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
2
0
2
2
6
6
Thông tin cần biết 12 Tháng Chín 2023 11:00:00 SA

Bãi bỏ toàn bộ 11 Chỉ thị do UBND TPHCM ban hành

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ 11 Chỉ thị do UBND TPHCM ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016.

 

Cụ thể như sau:

 

1. Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2009 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố 5 năm 2011 - 2015.

 

2. Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2010 về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2010.

 

3. Chỉ thị số 18/2010/CT-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2010 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Thành phố năm 2011.

 

4. Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2011.

 

5. Chỉ thị số 24/2011/CT-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2011 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Thành phố năm 2012.

 

6. Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012 về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2012.

 

7. Chỉ thị số 20/2012/CT-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2012 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015.

 

8. Chỉ thị số 29/2012/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2013

 

9. Chỉ thị số 12/2013/CT-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2013 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2014.

 

10. Chỉ thị số 21/2013/CT-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2014.

 

11. Chỉ thị số 14/2014/CT-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 về tiếp tục tổ chức thực hiện 6 Chương trình đột phá thực hiện Kết luận số 187-KL TU ngày 29 tháng 3 năm 2014 của Thành ủy tại Hội nghị lần thứ mười bảy Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2010-2015).

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 7/9/2023).

ZUKI

 

Nguồn: HCM CityWeb


Số lượt người xem: 230    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm