• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
2
0
0
8
5
4
Thông tin cần biết 18 Tháng Chín 2023 10:30:00 SA

Phổ biến Quyết định bãi bỏ 11 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố

 

 

Ngày 07/09/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3791/QĐ-UBND về bãi bỏ 11 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó bãi bỏ toàn bộ 11 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban nhành trước nagfy 01 tháng 7 năm 2016, cụ thể:

 

1. Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2009 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố 5 năm 2011 - 2015.

 

2. Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2010 về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2010.

 

3. Chỉ thị số 18/2010/CT-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2010 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Thành phố năm 2011.

 

4. Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2011.

 

5. Chỉ thị số 24/2011/CT-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2011 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Thành phố năm 2012.

 

6. Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012 về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2012.

 

7. Chỉ thị số 20/2012/CT-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2012 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015.

 

8. Chỉ thị số 29/2012/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2013

 

9. Chỉ thị số 12/2013/CT-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2013 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2014.

 

10. Chỉ thị số 21/2013/CT-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2014.

 

11. Chỉ thị số 14/2014/CT-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 về tiếp tục tổ chức thực hiện 6 Chương trình đột phá thực hiện Kết luận số 187-KL TU ngày 29 tháng 3 năm 2014 của Thành ủy tại Hội nghị lần thứ mười bảy Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2010-2015).

 

Sở Tài nguyên và Môi trường phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cá nhân, tổ chức được biết.

 

Xem chi tiết tại đâySố lượt người xem: 210    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm