• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
2
0
2
4
4
1
Thông tin cần biết 27 Tháng Mười 2023 3:25:00 CH

Tiếp tục quan tâm khơi dậy khát vọng, cống hiến của cán bộ, công chức

(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TP đã có Thông báo nội dung kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi tại Hội nghị gặp gỡ lãnh đạo cấp Phòng của các cơ quan TP.

 

 

Quang cảnh Hội nghị gặp gỡ lãnh đạo cấp Phòng của các cơ quan TP, ngày 11/10/2023

 

Sau khi nghe các kiến nghị, đề xuất của đại biểu lãnh đạo cấp Phòng thuộc các sở, ban, ngành TP và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi có ý kiến chỉ đạo như sau:

Lãnh đạo TP ghi nhận, biểu dương ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị

. Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP chia sẻ, tiếp tục quan tâm khơi dậy khát vọng, cống hiến của cán bộ, công chức của Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập truing nâng cao chất lượng, kiến tạo giá trị môi trường làm việc; xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh làm nền tảng để nghiên cứu, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; quan tâm xây dựng chính sách thỏa đáng, tương xứng đối với đội ngũ viên chức, với từng vị trí việc làm; quan tâm, chia sẻ khối lượng công việc, quy trình, tính chất công việc.

 

Đề nghị các đại biểu tiếp tục có ý kiến gửi về Sở Nội vụ, Văn phòng UBND TP hoặc email công vụ của Chủ tịch UBND TP để tổng hợp. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND TP phân nhóm các đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo cấp Phòng của các sở, ngành TP, báo cáo Thường trực UBND TP chỉ đạo thực hiện.

 

Đối với việc thực thi công vụ của lãnh đạo cấp Phòng và công chức, Chủ tịch UBND TP đề nghị cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, trước hết cần làm đúng và tốt công việc đã được giao; nắm quy định pháp luật, thực hiện đúng vai trò, phân biệt được đúng – sai, tốt – xấu, phải – trái, nên hay không nên để xác định nhiệm vụ thực thi trong phạm vi phụ trách, đề xuất những phương án xử lý công việc.

 

Thống nhất cách thức thực hiện công việc, khi trình hồ sơ có những vấn đề vướng mắc về pháp lý, phức tạp, những vấn đề chưa rõ trong quy định, chuyên viên, lãnh đạo cấp phòng nghiên cứu đề xuất ít nhất 2 phương án: (1) phương án thực hiện theo đúng quy định; (2) phương án vận dụng các quy định pháp luật và tình hình thực tiễn đề xuất giải pháp xử lý công việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của TP vì nhiệm vụ chung, trình Lãnh đạo cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.

 

Đối với những vấn đề lớn, phức tạp, xây dựng Đề án theo tinh thần Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung và Nghị định số 73 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, với quy trình cụ thể, từng bước thông qua Ban cán sự đảng UBND TP, Ban Thường vụ Thành ủy hoặc cấp có thẩm quyền để xem xét có ý kiến trước khi thực hiện.

 

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành TP nâng cao trách nhiệm, tăng cường hiệu quả phối hợp thực hiện Quyết định số 2536 của UBND TP về ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND TP, UBND TP Thủ Đức, UBND quận – huyện trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

 

Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ rà soát các nội dung còn thiếu, cần bổ sung phù hợp, trình UBND TP xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 2536; gửi dự thảo Đề cương “Đề án về xây dựng nền công vụ Thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024 – 2030” đến các sở, ban, ngành TP để chuyển lấy ý kiến góp ý của các lãnh đạo cấp Phòng, gửi về Sở Nội vụ tổng hợp.

Minh Thư

 

Nguồn: HCM CityWeb


Số lượt người xem: 229    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm