• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
9
6
5
7
1
4
Thông tin tổng hợp trong lĩnh vực môi trường 04 Tháng Tám 2022 8:15:00 SA

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 

Ngày 07/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ gồm 04 chương, 78 điều, cụ thể như sau:

 

Chương I: Những quy định chung (Điều 1- Điều 8).

 

Chương II: Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (Điều 9- Điều 55).

 

Chương III: Thẩm quyền xử phạt và các biện pháp bảo đảm việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Điều 56 - Điều 75).

 

Chương IV: Điều khoản thi hành (Điều 76 - Điều 78).

 

Phụ lục: Danh mục các thông số môi trường nguy hại trong chất thải.

 

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2022. Thông tin chi tiết xem tại đây

 

 


Số lượt người xem: 1917    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm