■  Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cơ sở "Siêu thị Co.opmart Foodcosa" tại số 304A Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh  (17/04)
■  Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cơ sở "Siêu thị Co.opmart Đỗ Văn Dậy" tại số 18 Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn TP.HCM của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh  (17/04)
■  Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với căn nhà đã xây dựng của Công ty Cổ phần ThuThiemGroup  (17/04)
■  Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 15 nền đất đã đầu tư xây dựng của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận  (17/04)
■  Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Khu nhà ở Hai Thành, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân của Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Hai Thành  (17/04)
■  Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư  (17/04)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
5
1
4
9
9
Thông tin tổng hợp trong lĩnh vực đất đai 29 Tháng Hai 2024 1:45:00 CH

Tăng cường quản lý, sử dụng dữ liệu bản đồ trên môi trường điện tử

 

(HCM CityWeb) – UBND TP đã ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý, sử dụng dữ liệu bản đồ trên môi trường điện tử tại địa bàn TPHCM.

 

 

Sau hơn 5 năm thi hành Luật Đo đạc và bản đồ đã được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2018, công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trên địa bàn TPHCM cơ bản đi vào nề nếp; nhiều dữ liệu bản đồ, xuất bản phẩm, ấn phẩm bản đồ (sau đây gọi chung là bản đồ) đã được lập, xuất bản, tạo dữ liệu dùng chung của Thành phố, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đã đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác sử dụng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho mục tiêu giữ vững quốc phòng, trật tự an ninh, an toàn xã hội và phát triển kinh tế, nghiên cứu khoa học, nâng cao dân trí…

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau.

 

Để khắc phục hạn chế, ngăn chặn những nguy cơ, hệ quả xấu có thể xảy ra, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về việc khai thác, sử dụng dữ liệu bản đồ trong thực hiện công vụ và đăng tải lên các trang thông tin điện tử; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến việc sử dụng, trao đổi dữ liệu bản đồ trên môi trường điện tử cho tổ chức, cá nhân để nâng cao nhận thức và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân đăng tải dữ liệu bản đồ có sai phạm chủ quyền lãnh thổ lên các trang thông tin điện tử, phải thông tin kịp thời cho lãnh đạo đơn vị và Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật; trong thực hiện công vụ, hồ sơ có thành phần dữ liệu bản đồ, phải kiểm tra chặt chẽ về tính pháp lý và nguồn gốc dữ liệu đúng quy định của pháp luật mới đưa vào sử dụng.

 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát trang thông tin điện tử của đơn vị mình để xử lý, gỡ bỏ kịp thời khi phát hiện những dữ liệu bản đồ có sai phạm chủ quyền lãnh thổ. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra việc đăng tải bản đồ, hình ảnh bản đồ sai phạm chủ quyền lãnh thổ trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

 

Chủ tịch UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát những nội dung quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ được pháp luật giao trách nhiệm cho UBND cấp tỉnh quy định chi tiết để tham mưu cho UBND TP ban hành. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định của pháp luật về đo đạc bản đồ; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu bản đồ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn tiếp cận khai thác thông tin, dữ liệu bản đồ thông qua Hệ thống trục tích hợp các dịch vụ Web tài nguyên và môi trường, Cổng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm sử dụng, lưu hành, chia sẻ dữ liệu bản đồ trên môi trường điện tử trái quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền. Khẩn trương thu thập, xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì theo dõi việc lưu hành dữ liệu bản đồ, hình ảnh bản đồ trên các trang thông tin điện tử theo thẩm quyền; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân vi phạm về xuất bản, lưu hành dữ liệu bản đồ; dữ liệu hình ảnh bản đồ có sai phạm chủ quyền lãnh thổ trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền. Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất bản, công nghệ thông tin liên quan đến dữ liệu bản đồ; tiếp cận khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu bản đồ thông qua Hệ thống trục tích hợp dữ liệu dùng chung của Thành phố.

 

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện; trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì tổng hợp, báo cáo UBND TP chỉ đạo, giải quyết.

Minh Thư

 

Nguồn: HCM CityWeb


Số lượt người xem: 307    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm