• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
0
9
7
3
8
0
Thông tin tổng hợp trong lĩnh vực môi trường 18 Tháng Năm 2022 11:41:40 CH
Quyết định số 420/QĐ-BTNMT  (29/04/2022)
Về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành Ngày 7/3/2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 420/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi ...
Việt Nam có thêm công cụ đo lường khí thải  (10/03/2022)
  
Vừa qua, Bộ Công thương phối hợp Đại sứ quán Anh tại Hà Nội ra mắt phiên bản cập nhật của 2050 Calculator - một công cụ cho phép người dùng hình dung các kịch bản khác nhau để giảm lượng khí thải với tốc độ nhanh hơn và xây dựng lộ trình để đáp ứng các mục tiêu phát thải dài hạn đến năm 2050. Phiên bản này dành riêng cho Việt Nam do Chính ...
Nhà sản xuất có trách nhiệm môi trường đến giai đoạn thải bỏ  (10/03/2022)
Bộ TN-MT vừa tổ chức hội thảo “Phổ biến và tập huấn thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường”. Phát biểu khai mạc hội thảo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TN-MT Phan Tuấn Hùng nhấn mạnh, nhà sản xuất, nhập khẩu được yêu cầu có trách nhiệm đối với các ...
Xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường  (02/03/2022)
  
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường. Xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm môi trường. Tại Công văn số 647/VPCP-NN ngày 26/1/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát ...
Xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường  (11/02/2022)
  
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường. Xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm môi trường. Tại Công văn số 647/VPCP-NN ngày 26/1/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát ...
Tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020  (25/01/2022)
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi ...
Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn  (20/01/2022)
Ngày 07/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Nghị định bao gồm 4 Chương, 35 Điều quy định chi tiết Điều 91, Điều 92 và Điều 139 của Luật Bảo vệ môi trường về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn, tổ chức và phát triển thị trường các-bon và ...
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  (20/01/2022)
Ngày 10/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Thông tư này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của ...
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  (20/01/2022)
Ngày 11/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nghị định gồm 13 chương, 169 Điều quy định chi tiết: khoản 4 Điều 9; khoản 5 Điều 13; khoản 4 Điều 14; khoản 4 Điều 15; khoản 3 Điều 20; khoản 4 Điều 21; khoản 4 Điều 23; khoản 2 Điều 24; khoản 3 Điều 25; khoản ...
Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu  (20/01/2022)
Ngày 07/01/2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu Thông tư quy định chi tiết điểm g khoản 2 Điều 27, ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm