■  Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cơ sở "Siêu thị Co.opmart Foodcosa" tại số 304A Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh  (17/04)
■  Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cơ sở "Siêu thị Co.opmart Đỗ Văn Dậy" tại số 18 Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn TP.HCM của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh  (17/04)
■  Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với căn nhà đã xây dựng của Công ty Cổ phần ThuThiemGroup  (17/04)
■  Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 15 nền đất đã đầu tư xây dựng của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận  (17/04)
■  Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Khu nhà ở Hai Thành, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân của Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Hai Thành  (17/04)
■  Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư  (17/04)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
6
4
2
1
5
Phòng chống tham nhũng & TH tiết kiệm chống lãng phí 21 Tháng Tư 2024 6:21:49 SA
Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường  (25/03/2021)
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Trên cơ sở Báo cáo số 12011/BC-STNMT-KHTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm ...
Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quí 1 năm 2021 tại Sở Tài nguyên và Môi trường  (22/03/2021)
Căn cứ tình hình hoạt động tại đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quí 1 năm 2021 như sau: I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 1. Sự lãnh đạo của Đảng bộ Sở, chính quyền, đoàn thể - Tăng cường quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cũng như các chính sách quản lý của Nhà nước về lĩnh vực ...
Báo cáo công tác phòng chống, tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020  (23/06/2020)
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của Sở - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, ...
Kế hoạch về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường  (03/03/2020)
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Kế hoạch số 3502/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu ...
Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường  (02/03/2020)
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Kế hoạch số 3502/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn ...
Báo cáo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020  (27/12/2019)
Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và xây dựng phương hướng kế hoạch năm 2020 như sau: I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019 1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố là đơn vị thực ...
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và xây dựng phương hướng kế hoạch năm 2019  (17/12/2018)
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố là đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường với nhiều bộ phận, nhiều khâu tiếp xúc với các tổ chức cá nhân đến liên hệ công ...
Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013  (20/08/2013)
Thực hiện công văn số 6513/STC-NS ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm lãng phí năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 tại Sở như sau: I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 1. Công tác lãnh ...
Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí quý II  (20/05/2013)
Thực hiện công văn số 5250/STC-NS ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm lãng phí quý II năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí quý II năm 2013 tại Sở như sau: I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 1. ...
Báo cáo về tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quý I năm 2013 tại Sở Tài nguyên và Môi trường  (03/04/2013)
Thực hiện công văn số 2128/STC-NS ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm lãng phí quý I năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí quý I năm 2013 tại Sở như sau: I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 1. ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm