• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
9
6
5
6
2
3
Thông tin tổng hợp trong lĩnh vực môi trường 22 Tháng Mười 2021 1:30:00 CH

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

                                                                                          

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cùng Phân viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2021về phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng dựa trên cơ sở kết quả đánh giá các kịch bản biến đổi khí hậu, đánh giá công tác triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020 và xác định các khu vực dễ bị tổn thương nhằm đề xuất các giải pháp thích nghi và giảm thiểu với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Kế hoạch được phê duyệt bao gồm các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu của Kế hoạch

Mục tiêu tổng quát

-   Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu đối với các rủi ro liên quan đến khí hậu của Thành phố Hồ Chí Minh (hạn hán, nắng nóng, mưa lớn, nước biển dâng), phòng chống rủi ro thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh lương thực, an sinh xã hội, cộng đồng lành mạnh và phát triển bền vững;

- Mục tiêu giảm 10% phát thải vào năm 2030 và tiến tới nền kinh tế các-bon thấp, phát triển bền vững; 30% nếu có sự hỗ trợ của quốc tế.

- Lồng ghép các hành động ưu tiên thích ứng và giảm thiểu vào quy hoạch ngành và thành phố, tích cực thực hiện cam kết của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác quốc tế và kêu gọi hỗ trợ, đầu tư.

Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2021 - 2025

- Tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu; kế thừa và triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ, dự án ưu tiên nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.

- Nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, thúc đẩy lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch của Thành phố.

- Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu.

- Triển khai các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tận dụng các cơ hội của biến đổi khí hậu để phát triển nền kinh tế theo hướng các-bon thấp.

b) Giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến 2050

- Tiếp tục tăng cường phối hợp, lồng ghép các hoạt động trong triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực của các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, cộng đồng và hệ sinh thái để tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu.

- Nâng cao năng lực chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng, khả năng thích ứng của hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học; tăng cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học trước tác động của biến đổi khí hậu.

- Thúc đẩy các hành động thích ứng mang lại đồng lợi ích trong giảm nhẹ các rủi ro do biến đổi khí hậu và hiệu quả về các mặt kinh tế, xã hội, môi trường.

- Triển khai các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tận dụng các cơ hội của biến đổi khí hậu để phát triển nền kinh tế theo hướng các-bon thấp.

2. Nội dung Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đã đánh giá xu thế và dự báo về các yếu tố khí hậu trên địa bàn Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050 bao gồm: nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm tương đối, gió, bốc hơi, mực nước, hạn hán, xâm nhập mân và bão – áp thấp nhiệt đới. Đồng thời căn cứ vào kết quả dự báo của biến đổi khí hậu để đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến từng khu vực (theo phạm vi quận, huyện) và ngành, lĩnh vực bao gồm: nông nghiệp, năng lượng – công nghiệp – thương mại, xây dựng, giao thông, du lịch, tài nguyên đất và tài nguyên nước. Các đánh giá được chi tiết và phân vùng theo không gian nhằm phục vụ công tác quản lý đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhằm hạn chế các tác động của biến đổi khí hậu đến các khu vực, ngành/lĩnh vực, trang bị cơ sở hạ tầng và tiềm năng con người để ứng phó với biến đổi khí hậu, đạt được mục tiêu phát triển bền vững, Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị tư vấn xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 với giải pháp trọng tâm nhằm thích ứng và giảm nhẹ cho 8 ngành/lĩnh vực theo 3 giai đoạn (2021 – 2025, 2026 – 2030 và 2031- 2050). Tương ứng với mỗi chương trình, nhiệm vụ, dự án sẽ có đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp thực hiện.

Trên cơ sở Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường với vai trò Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu được Ủy ban nhân dân Thành phố giao trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị, điều phối việc tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động hiệu quả. Đồng thời, Sở sẽ đại diện Ban chỉ đạo tham gia góp ý và kiểm tra, giám sát phương án triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án thuộc Kế hoạch hành động, thực hiện báo cáo và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hành động báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường định kỳ và theo yêu cầu.

 

PHÒNG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 


Số lượt người xem: 1845    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm